เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอนที่ 2

Facebook LIVE วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่ม “เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ ตอน2”

เรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม หลักสูตรอบรม

ห้าวิธีคิดเพื่อออกแบบชีวิตที่ต้องการ

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม

มองหาคู่ชีวิตในวัย50+

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม “มองหาคู่ชีวิตในวัย50+”

คิดบวกและการโปรแกรมจิตใต้สำนึก

Facebook Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม

รู้ทันความคิดในจิตใต้สำนึก

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่ม

ไขความลับพลังการเยียวยาของจิตใต้สำนึก

FB Live เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

เข้าใจจิตใต้สำนึกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

5 ขั้นตอนแก้ปมค้างใจ

Facebook LIVE จากเพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่ม

วิธีสังเกตปมค้างใจจากประสบการณ์ในวัยเด็ก

Facebook LIVE เพจหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลาสองทุ่ม