จิตตกดึงขึ้นได้อย่างไร

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลาสองทุ่ม “จิตตกดึงขึ้นได้อย่างไร”

ถ้าปีที่ผ่านมาพลาดเป้าไป ปีใหม่นี้จะทำอย่างไรดี

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลาสองทุ่ม

เคล็ดวิชาปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

อะไรทำให้เราปรับปรุงตัวเองไม่สำเร็จ

Facebook LIVE หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลาสองทุ่ม

โกรธอย่างไรไม่ต้องรู้สึกผิด 

Facebook Live หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลาสองทุ่ม

มองอดีตด้วยสายตาที่ต่างไป

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลาสองทุ่ม

ลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลาสองทุ่ม

เปลี่ยนเส้นทางความคิดยามท้อใจ

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00 น.

รู้สารพัดวิธีเพิ่มความสุขในชีวิตแต่ทำไมทำไม่ได้

Facebook LIVE โดยหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลาสองทุ่ม