วิธีการติดตั้งโปรแกรม Podcast

วิธีการติดตั้ง Podcast ปลดล็อกกับหมอเวช สำหรับ IOS

 1. เปิดแอพพลิเคชัน Podcasts
 2. ในช่อง Search พิมพ์ข้อความว่า “ปลดล็อกกับหมอเวช” จะพบชื่อ Podcasts
 3. คลิกที่ชื่อ Podcasts “ปลดล็อกกับหมอเวช”
 4. คลิกที่รูปภาพหรือข้อความปลดล็อกกับหมอเวชใต้คำว่า Shows
 5. คลิกที่คำว่า Subscribe เพื่อสมัครฟัง Podcast

วิธีการติดตั้ง Podcast ปลดล็อกกับหมอเวช สำหรับ Andriod

โปรแกรมสำหรับฟัง podcast มีหลายโปรแกรม เช่น Podcatcher และ Google Podcast

กรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Podcatcher มีขั้นตอนดังนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรมชื่อ Simple Podcatcher
 2. เปิดลิ้งก์นี้ https://subscribeonandroid.com/podcast.blog.in.th/feed/podcast/ จาก Chrome ซึ่งจะทำให้เรียกโปรแกรม Simple Podcatcher ขึ้นมา
 3. ให้คลิกที่ปุ่ม Add เพื่อ Subscribe เพื่อสมัครฟัง Podcast

กรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Google Podcast มีขั้นตอนดังนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรมชื่อ Google Podcast
 2. ค้นหา Podcast โดยใช้คำว่า “หมอประเวช”
 3. คลิก “ติดตาม” เพื่อสมัครฟัง Podcast